Tietokoneprosessorien historiaa

Prosessorien historian voidaan katsoa alkaneen jo 1800 luvulla, jolloin löydettiin prosessorien tärkein komponentti silikoni. Kuitenkin kun puhutaan moderneista prosessoreista, on paras siirtyä ajassa hieman eteenpäin vuoteen 1971, jolloin julkaistiin ensimmäinen kaupallinen mikroprosessori.

Intel 4004

Intel 4004 prosessorin kehitti insinööri Federico Faggini ja sen julkaisi Intel. Suunnilleen samoihin aikoihin myös Texas Instruments kehitti omaa prosessoriaan, se ei kuitenkaan aluksi tullut kaupalliseen käyttöön vaan pelkästään firman omiin taskulaskimiin. 1960-luvun loppupuolilla myös Yhdysvaltojen merivoimille kehitettiin mikroprosessoreja hävittäjälentokoneen lennonohjausta varten. Näitä prosessoreja ei kuitenkaan ikinä saatu julkaistua kaupallisiin tarkoituksiin, koska Yhdysvaltojen merivoimat kielsivät julkaisun vedoten kansalliseen salaisuuteen.

Kilpailijat prosessiorimarkkinoille

Intel jatkoi mikroprosessorien kehitystä julkaisten uusia malleja seuraavina vuosina. Myös monet muut yritykset pyrkivät prosessorimarkkinoille 1970-luvun puolivälin aikoihin, näitä yrityksiä olivat mm. RCA, IBM, Motorola ja AMD. Kilpailu oli alkanut ja uudet markkinoille pyrkivät yritykset aloittivat tiukan hintakilpailun, myyden prosessorejaan jopa 25 dollarin hintaan. Tämä pakotti myös Intelin laskemaan hintojaan. Se myi omaa prosessoriaan hintaan 179 dollaria. Kilpailu jatkui kovana läpi 1970-luvun, jolloin julkaistiin pitkä liuta 16-bittisiä prosessoreja.

PC

X86 prosessorien aikakausi koitti vuonna 1981 IBM:n julkaistessa ensimmäisen mikrotietokoneen, joka lanseerattiin Personal Computerina eli PC:nä. X86 arkkitehtuuri mahdollisti tietokoneiden leviämisen myös kotikäyttöön. Vaikka tietokoneet olivatkin vielä hyvin vaatimattomia, ne helpottivat paljon ihmisten elämää esimerkiksi tekstinkäsittelyn muodossa. Myös pelejä oli jo saatavilla. IBM mikroprosessorien kehityksen historiaan voit tutustua IBM:n kotisivuilla.

Kehitys jatkuu

Kehitys jatkui nopeassa tahdissa. Seuraava suuri muutos oli vuoden 1993 Pentium tuotemerkki. Intel luopui aikaisemmista numerosarjoista ja rupesi käyttämään Pentium nimeä prosessoreistaan. Pentium prosessorien kehitys jatkui aina vuoteen 2004 saakka. Viimeisten Pentium prosessorien lämmöntuotto oli niin korkea, ettei kehitystä enää voitu jatkaa. Vuodesta 2005 alkaen valmistajat ovat keskittyneet lisäämään ytimiä. Useiden ytimien suorittaessa tehtäviä rinnakkain pystytään prosessorien tehokulutus optimoimaan. Näitä moderneja prosessoreja kutsutaan moniydinprosessoreiksi.