Internetsivujen historia

Nettisivujen ulkomuoto ja sisältö on muuttunut hurjasti netin alkuajoista. Internetistä tuli suosittu 1990-luvulla. Silloin suurin osa nettisivuista oli muotoa html. Uuteen teknologiaan, internetiin, erikoistuneet yritykset tehtailivat verkkosivuja asiakkaille. Sivut noudattivat aina samaa kaavaa, eikä niitä päivitetty usein, vaan ne jätettiin siihen muotoon, mihin ne oli tehty. 1990-luvulla internetsivuja tehtiin sen vuoksi, että sellaiset omistamalla sai oman erikoisen sähköpostiosoitteen, joka oli virallisempi kuin ilmaiset vastaavat. Verkkosivut saattaisivat edelleenkin olla melko yksinkertaisia ja päivittymättömiä ilman blogeja. Blogit nimittäin aloittivat uuden aikakauden, jolla eletään vieläkin.

Internetistä on tullut todella tärkeä paikka ihmisille niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Yksi internetsivujen tärkeimmistä elementeistä on ajantasaisuus, eikä päivittymättömiä sivuja halua seurata kukaan. Nykyiset nettisivut ovat tulleet päivittyvyyden lisäksikin kauas alkuajoista.

Blogit muutoksen vaikuttimena

Blogit siis todella muuttivat internetsivujen mallia. Blogien historia alkoi nimen weblog alla. Esimerkiksi vuonna 1999 näitä weblogaajia oli vasta 23 ja ensimmäiset blogit olivat pelkkiä linkkilistoja, joissa ei ollut mitään oikeaa sisältöä, kuten kuvia tai tekstiä.

Sittemmin blogeista tuli kuitenkin suosittua ajanvietettä, jolloin myös internetsivujen oli aika uudistua. Sivuille alettiin saada enemmän välilehtiä, kuvia ja tekstiä. Sivustoista ja blogeista alkoi syntyä ihmisten netissä pitämiä päiväkirjoja, jotka vähitellen alkoivat tuottaa rahaa suosituimmille blogaajille. Blogien voittokulku siis jatkuu vain.

Jatkuvaa kehitystä

Internet alkoi tulla suosituksi siis vasta vajaa parikymmentä vuotta sitten. Se on kuitenkin muuttunut huimasti näinä vuosina ja kehittymisen voidaan olettaa jatkuvan, sillä netti on hyödyllinen niin opetuksessa, työssä kuin vapaa-ajallakin. Sitä käytetään esimerkiksi kouluissa opetusympäristönä ja osa kouluista toimii ainoastaan netissä. On myös hankala olla löytämättä työpaikkaa, jossa tietokonetta ja nettiä ei tarvittaisi johonkin. Internetistä on tullut osa meitä ja siksi on tärkeää, että tietoa löytää sieltä helposti ja nopeasti. Internetsivujen kehitys on suositeltavaa jatkossakin, koska netissä tehtävät asiat monimutkaistuvat ja sen takia myös sivujen sisällöltä vaaditaan enemmän. Internet on tullut pitkän matkan ja se tulee jatkamaan matkaansa vielä valloittaen uusia ulottuvuuksia.