Mitä on data?

Mitä data on? Useimmiten datalla viitataan tietotekniikkaan, mutta yksinkertaistettuna data tarkoittaa informaatiota eli tietoa. Tietotekniikassa dataa käsitellään tietojärjestelmissä ja tuotettua dataa tallennettaan hyödyntäen eri tallennustekniikoita, suoraan kovalevylle, internetin yli eri pilvipalveluihin tai tietojärjestelmän tietokantaan. Käsiteltävä data voi olla mitä tahansa. Se voi olla asiakastietoja asiakkuudenhallintajärjestelmässä, tietoa lainatuista kirjoista kirjaston tietokannassa tai kirjoitettuja viestejä internetin foorumilla.

Datamäärien kasvu

Datan määrän jatkuvasti kasvaessa tietotekniikassa törmätään ongelmiin tallennuskapasiteetin kanssa. Esimerkiksi älypuhelimien yleistyttyä ihmiset hyödyntävät älypuhelimiaan arkipäivän rutiineissaan ja puhelimien rajallinen tallennuskapasiteetti tulee vastaan äkkiä kun puhelimelle ladataan useita applikaatioita ja tallennetaan satoja kuvia. Datamäärien kasvuun voit tutustua.

Pilvipalvelut

Jatkuvasti kasvavat datamäärät kannustavat luomaan uusia innovaatioita kuten pilvipalveluita. Pilvellä tarkoitetaan tallennustilaa, johon päästään käsiksi internetin yli vaikka käytettävät palvelimet voivat fyysisesti sijaita missä tahansa päin maailmaa. Nopeiden ja nykyaikaisten internetyhteyksien kanssa ei esimerkiksi älypuhelimen käyttäjä välttämättä edes tiedä mikä data tallentuu itse puhelimen kovalevylle ja mikä synkronoituu internetin yli pilvipalveluihin.

Big Data

On olemassa suuret määrät dataa, jota ei vielä osata hyödyntää tehokkaasti. Esimerkiksi yritysten palvelimilla ja eri tietojärjestelmissä sijaitsevat suuret määrät dataa, jotka oikein käsiteltyinä voisivat antaa yritykselle tärkeää tietoa asiakkaiden kulutustottumuksista. Ongelma on, ettei ole ollut olemassa tekniikoita käsitellä näin suuria datamääriä. Tässä kohtaa tulee mukaan ns Big Data. Big Datalla tarkoitetaan suurten tietomäärien käsittelyyyn soveltuvia tekniikoita, joiden avulla jättimäisistä datamääristä saadaan kaivettua yrityksille hyödyllistä tietoa.